Om

Jilla Kompetens                                                                             

Här är Jilla som namngivit företaget. Hon är av rasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever. På bilden är hon 4 månader och heter i stamtavlan Tollarbos Jilla i Yodastil.

Exempel på uppdrag


Konsultarbete inom organisationsutveckling eller omstruktureringar

Drivande projektledare av utbildnings och utvecklingsprojekt

Utbildning i coachande ledarskap

UGL-handledare  i samarbete med Rezon AB

UL-handledare i samarbete med bland annat Rezon AB

Extern facilitator

Stöd vid kompetensutvecklingsinsatser

Gruppcoaching

Coaching av ledare, ledningsgrupper och medarbetare

Coachingprogram inklusive Discprofil

Stöd vid rekrytering

Bakgrunden till Jilla Kompetens AB är att jag under de senaste 14 åren arbetat som internkonsult inom kompetensutveckling och processledning. Jag har lett ett flertal större utvecklingsprojekt samt arbetat aktivt med implementering av nya arbetssätt, strategier, värdegrunder mm. Parallellt har jag arbetat med coaching av individ och grupp. Tankarna på att arbeta i egen regi har funnits länge. Det har varit en dröm som jag under våren 2014 fick möjlighet att förverkliga och nu är jag i full gång!

Våra värderingarNyfiken

Omtänksam

Ärlig

Anne Karlström

Jag har min bakgrund inom vuxenpedagogiken. Har arbetat inom Bank och finanssektorn sedan början av 1980-talet. 1988 anställdes jag i ett finansbolag som sedermera övertogs av Sparbanken, numera Swedbank. Började med utbildningsuppdrag inom banken i mitten av 1990-talet då främst internutbildningar för nyanställda banktjänstemän. Mellan 2002 och 2014 arbetade jag på bankens kompetensutvecklingsenhet - Swedbank Academy. Till exempel har jag arbetat med framtagning av nya pedagogiska metoder, faciliterat stora och små event, lett projekt både i Sverige och under 3 år även i Baltikum. De uppdrag jag haft har innefattat allt från upphandlingar av konsultuppdrag till framtagning av omfattande yrkesrollsprogram. Jag har även arbetat med interna certifieringar och de lagkrav som styr branschen. Nu arbetar jag främst med coaching, ledarutveckling, säljutbildningar samt projektledning.

 

Övrigt som kan nämnas är att jag är certifierad retrieverinstruktör för Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK). Jag är även funktions och mentalitetsbeskrivare inom Svenska Kennelklubben och SSRK vilket förutom gedigen hundkunskap också kräver en stor pedagogisk och empatisk förmåga för att kunna förklara och stötta hundägare.


Jag lämnar gärna referenser vid personlig kontakt.